ورود به سایت

طلاب و فضلای غیر ایرانی بدانند که آنها در ایران اسلامی غریبه نیستند. شما حتّی مهمان هم نیستید، شما صاحبخانه اید. شما فرزندان عزیز من هستید. ما مقدم این پروانه های عاشق را که به شوق فراگیری معارف اسلام ناب به این دیار سفر کرده اند، گرامی میداریم. ما وظیفه ی خودمان میدانیم که شما عزیزان را در حد توان خودمان، از آنچه که از معارف اسلام ناب و معارف اهل بیت (علیهم السّلام) در اختیار ماست، برخوردار کنیم.